مرکز اپيلاسيون در جنت آباد

مرکز اپيلاسيون در جنت آباد

مرکز اپيلاسيون در جنت آباد

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

مرکز تخصصي اپيلاسيون جنت آباد

مرکز اپيلاسيون در شهرک غرب

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه

از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي

و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

سالن اپيلاسيون جنت آباد

مرکز اپيلاسيون در غرب تهران

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

خدمات اپيلاسيون در جنت آباد

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب

قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

مراکز اپيلاسيون جنت آباد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون در جنت آباد

مرکز اپيلاسيون در جنت آباد

باید هر چن مدت یه بار اپیلاسیون انجام شود

ولی اپیلاسیون همیشه بهترین روش زیادی است

برای حرکت کارکنان گواهی سلامت و صادرات باید زیر نظر

افرادی این کار را انجام می‌دهم که از این مسئله مطمئن شدی

باید چه کاری انجام بدهم

مرکز اپيلاسيون در بلوار فردوس

مرکز اپيلاسيون در بلوار فردوس

مرکز اپيلاسيون در بلوار فردوس

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

مرکز تخصصي اپيلاسيون بلوار فردوس

 

 

در معرض نور آفتاب

قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

سالن اپيلاسيون بلوار فردوس

مرکز اپيلاسيون در شهرک غرب

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

خدمات اپيلاسيون در بلوار فردوس

مرکز اپيلاسيون در سعادت آباد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

مراکز اپيلاسيون بلوار فردوس

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون در بلوار فردوس

مرکز اپيلاسيون در بلوار فردوس

اپیلاسیون چند سالی است که دارند کار میکنند

و همه افراد هم راضی هستند ولی کاملا از بین نمیبرد

 

در صورتی این کار از نظر بهداشتی کاملاً غلط بررسی شده انجام

دهیم باید سرآمد فردی فردی که براتون انجام شده مطمئن

باشید سال های معتبر گزینه وزارت بهداشت مجوز بهداشتی

و مرکز بهداشت می باشد

مرکز اپيلاسيون در باغ فیض

مرکز اپيلاسيون در باغ فیض

مرکز اپيلاسيون در باغ فیض

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

مرکز تخصصي اپيلاسيون باغ فیض

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

سالن اپيلاسيون باغ فیض

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

خدمات اپيلاسيون در باغ فیض

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

مراکز اپيلاسيون باغ فیض

 

مرکز اپيلاسيون در پونک

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب قرار

نگيريد حداقل 24 ساعت

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون در باغ فیض

مرکز اپيلاسيون در باغ فیض

در اپیلاسیون با دستگاهای ارزان قیمت انجام میشود و باید

کسی باشد که حوصله زیادی داشته باشند تا بتوانند نیاز افراد را براورده کنند

مرکز اپيلاسيون در شهرک غرب

ولی اطلاعاتی میان یکبار مصرف و وسایل یکبارمصرف باشه

ولی در این سال‌ها از پارچه‌های چند بار مصرف استفاده و

با گفتن اینکه پاسخ ها شسته و ضدعفونی شده

مرکز اپيلاسيون در گاندی

مرکز اپيلاسيون در گاندی

مرکز اپيلاسيون در گاندی

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد

مرکز تخصصي اپيلاسيون گاندی

مرکز اپيلاسيون در ولنجک

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

سالن اپيلاسيون گاندی

مرکز اپيلاسيون در جردن

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

خدمات اپيلاسيون در گاندی

 

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

مراکز اپيلاسيون گاندی

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون در گاندی

مرکز اپيلاسيون در گاندی

اپیلاسیون در مناطق و محله های زیادی انجام میشود

دارای مدارک زیادی میگیرند برای این کار باید داشته باشند

 

مرکز اپيلاسيون در گیشا

مرکز اپيلاسيون در گیشا

مرکز اپيلاسيون در گیشا

وکس برای موهای زائد از بین بردن

بسیار موثر است چون باعث میشه

هم پاکسازی پوست شود و هم

موها را نرم و نازک میکند

مرکز اپيلاسيون در سعادت آباد

حتی رشد موها به تعویق می افتد

بسیار مناسب است برای همه افراد

ولی بعضی افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نیست

مرکز تخصصي اپيلاسيون گیشا

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

می آید وکس با درد همراه است

میتونید از ببیحسی استفاده

کنید قبل از وکس کردن نباید

لایه بردار استفاده کنید

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

مرکز اپيلاسيون در شمال تهران

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

سالن اپيلاسيون گیشا

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

وکس میکنید اگر در معرض نور

خورشید قرار گرفتید باید از کرم های

ضد آفتاب خیلی قوی استفاده کنید

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

خدمات اپيلاسيون در گیشا

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

مراکز اپيلاسيون گیشا

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

برای یکبار هم شده از این روش اصلاح

استفاده کنید

مرکز اپيلاسيون در گیشا

مرکز اپيلاسيون در گیشا

عروق کرونر، عوارض بعد از یائسگی (منوپوز)، دردهای قاعدگی

در زنان (دیسمنوره) و برخی بیماری‌های عفونی، هورمونی و غدد است

مرکز اپيلاسيون در پونک

مرکز اپيلاسيون در پونک

مرکز اپيلاسيون در پونک

وکس کردن برای همه افراد مناسب

است ولی برای بعضی از افراد که

دچار آلرژی و ناراحتی پوستی دارند

مناسب نیست حتی برای کسانی

که پوست چربی دارند چون بعد از

وکس کردن باعث میشه

جوش و آکنه صورتشون بزنه

از آنجايي که مي دانيد اين روش اصلاح

با درد همراه است مي توانيد از بيحسي هاي

موضعي استفاده کني يا

مرکز تخصصي اپيلاسيون پونک

اگر مي توانيد تحمل کنيد درد آن را

کساني که براي بار اول از اين روش

مي خواهند امتحان کنند بايد

قبل از وکس کردن از لايه بردار استفاده کنن

تا تمامي موهاي زير پوستي خارج شود

پوست صورت چون بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس

کردن باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

سالن اپيلاسيون پونک

 

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس را

استفاده کنيد بايد مراقب پوست خود باشيد

چون اگر مواد وکس داغ باشد

پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و

از بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

خدمات اپيلاسيون در پونک

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست خود

از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

مراکز اپيلاسيون پونک

مرکز اپيلاسيون در شمال تهران

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا صورت

بزنيد تا ببينيد که به آن

حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا

کردن اين چسبندگي استفاده کنيد

با این روش از شزر موهای زائد

صورت خلاص شوید

مرکز اپيلاسيون در پونک

مرکز اپيلاسيون در پونک

مرکز اپلاسیون در نیاوران

، بیماری‌های پوستی شامل آکنه، پسوریازیس، حساسیت‌های دارویی

، غذایی، فصلی، اعتیاد به مواد مخدر، عوارض بیماری‌های انسدادی ت.

مرکز اپيلاسيون در ونک

مرکز اپيلاسيون در ونک

مرکز اپيلاسيون در ونک

وکس کردن با درد همراه است

ولی درد ان همان لحظه است

بعد از وکس کردن دیگر دچار درد نمیشوید

که بخواهید مسکن مصرف کنید

وکس باعث میشود پوستی زیبا و بدون

موهای زائد داشته باشید

مرکز تخصصي اپيلاسيون ونک

شاید اگر برای اولین بار میخواهید از

این روش اصلاح استفاده کنید

دچار نگرانی شوید ولی بسیار اصلاح

خوب و موثر برای از بین بردن موهای زائد

صورت و حتی بدن است

پوست صورت بسيار حساس است استفاده بيش

از اندازه از اين روش وکس کردن باعث

شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس را استفاده کنيد

سالن اپيلاسيون ونک

بايد مراقب پوست خود باشيد چون اگر

مواد وکس داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

خدمات اپيلاسيون در ونک

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست خود

مرکز اپيلاسيون در میرداماد

از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

مرکز اپيلاسيون در شهرک غرب

آن حساسيت نداشته باشيد

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا

کردن اين چسبندگي استفاده کنيد

مراکز اپيلاسيون ونک

اگر تحمل درد وکس کردن را ندارید

میتونید از بیحسی های موضعی

استفاده کنید

نباید قبل  از وکس کردن از لایه

بردار استفاده کنید چون باعث میشود

پوست تمیز شود و بعد از وکس کردن

پوست آسیب ببیند

مرکز اپيلاسيون در ونک

مرکز اپيلاسيون در ونک

حتی در پیشگیری از بیماری‌ها اثر دارد. این بیماری‌ها شامل

چربی بالای خون، دردهای عضلانی، کمردرد، سردردهای عصبی و میگرنی

مرکز اپيلاسيون در جردن

مرکز اپيلاسيون در جردن

مرکز اپيلاسيون در جردن

برای از بین بردن موهای زائد صورت

از روش آسان و بسیار موثر استفاده کنید

وکس کردن باعث میشود

پوست صورت بسیار زیبا و سفید میشود

و حتی نرم و ابریشمی پوست میشود

اصلاح خسته کننده را کنار بگذارید

از روش وکس کردن استفاده کنید

از آنجايي که مي دانيد اين روش اصلاح

مرکز تخصصي اپيلاسيون جردن

با درد همراه است مي توانيد از بيحسي هاي

موضعي استفاده کني يا اگر مي توانيد تحمل کنيد درد آن را

پوست خانم ها چون بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس را

استفاده کنيد بايد مراقب

پوست خود باشيد چون اگر مواد

وکس داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و

از بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

سالن اپيلاسيون جردن

مرکز اپيلاسيون در شمال تهران

شايد در اولين جلسه تمامي موها از بين نرود

ولي در طي جلسات بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي 5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست خود

از لوسيون ها و کرم هاي مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

خدمات اپيلاسيون در جردن

مرکز اپلاسیون در نیاوران

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا صورت

بزنيد تا ببينيد که به آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

اگر از این نوع اصلاح خوشتون اومده

مراکز اپيلاسيون جردن

ولی بخاطر درد آن نمیتونید

امتحان کنید میتونید از

بیحسی های موضعی برای

وکس کردن استفاده کنید تا

درد را متوجه نشوید

مرکز اپيلاسيون در جردن

مرکز اپيلاسيون در جردن

با آن باید ۶۰ ضدعفونی و اتوبان کشیده شده باشد و خشک شده

باشه که خیلی از افرادی که در این زمینه کار اپیلاسیون هستند

و یا در مراکز اپیلاسیون در آرایشگاه هستن

 

مرکز اپيلاسيون در اندرزگو

مرکز اپيلاسيون در اندرزگو

مرکز اپيلاسيون در اندرزگو

موهای زائد صورت باعث خجالت برای همه

میشود و اصلاح هر روز آن بسیار خسته کننده

است بهترین روش باید از وکس کردن استفاده کنید

تا نتیجه مطلوب آن را ببینید

بعد از وکس کردن پوستی بسیار شفاف

و سفید مانند ابریشمی خواهید داشت

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

مرکز تخصصي اپيلاسيون اندرزگو

از آنجايي که مي دانيد اين روش اصلاح با

درد همراه است مي توانيد از بيحسي هاي

موضعي استفاده کني يا اگر

مي توانيد تحمل کنيد درد آن را

کساني که براي بار اول از اين روش مي خواهند

امتحان کنند بايد قبل از وکس

کردن از لايه بردار استفاده کنن

تا تمامي موهاي زير پوستي خارج شود

سالن اپيلاسيون اندرزگو

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا صورت

بزنيد تا ببينيد که به آن حساسيت نداشته باشيد

پوست خانم ها چون بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس را استفاده کنيد

بايد مراقب پوست خود باشيد چون اگر

مواد وکس داغ باشد پوست صورت مي سوزد

خدمات اپيلاسيون در اندرزگو

مرکز اپلاسیون در نیاوران

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد .

مراکز اپيلاسيون اندرزگو

مرکز اپيلاسيون در شمال تهران

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست خود

از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

مرکز اپيلاسيون در اندرزگو

مرکز اپيلاسيون در اندرزگو

ولی زنها برای راحت کردن کار خودشون که هر ۴۰ روز و هر ۴ یا ۵ هفته

برای انجام  از اپیلاسیون استفاده می کن

با آن باید ۶۰ ضدعفونی و اتوبان کشیده شده باشد و خشک شده باشه

که خیلی از افرادی که در این زمینه کار اپیلاسیون هستند

و یا در مراکز اپیلاسیون در آرایشگاه هستن

 

 

مرکز اپيلاسيون در اقدسیه

مرکز اپيلاسيون در اقدسیه

مرکز اپيلاسيون در اقدسیه

برای از بینن لردن موهای زائد صورت

روش های مختلفی برای از بین بردن آن ها است

ولی وکس کردن بسیار مناسب است چون

باعث میشود پوست سفید تر شود

چون با این روش پاکسازی و از بین بردن

سلول های مرده انجام میدهد

وکس میخواهید استفاده کنید.

مرکز تخصصي اپيلاسيون اقدسیه

مرکز اپيلاسيون در شمال تهران

باید نکاتی را رعایت کنید

قبل از وکس کردن از لایه بردار

استفاده نکنید چون باعث میشود

پوست تحریک شود و پوست آسیب ببیند

پوست خانم ها چون بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس را استفاده کنيد.

سالن اپيلاسيون اقدسیه

مرکز اپلاسیون در نیاوران

بعضيا پوست حساسي دارند و

باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا صورت

بزنيد تا ببينيد که به آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24ساعت

چون وکس باعث چسبندگي مي شود ميتونين

از روغن بچه براي جدا کردن اين چسبندگي استفاده کنيد

خدمات اپيلاسيون در اقدسیه

بايد مراقب پوست خود باشيد چون اگر مواد

وکس داغ باشد پوست صورت مي سوزد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از بين نرود

ولي در طي جلسات بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي 5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست خود از

لوسيون ها و کرم هاي مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

وقتی که وکس میکنید باید مراقب باشید

مرکز اپيلاسيون در اقدسیه

مرکز اپيلاسيون در اقدسیه

پوست شما خشک نشود از بخار سرد استفاده

کنید یا  از ماسک هایی که رطوبت به پوست

میرسانند وکس برای همه افراد مناسب است

ولی باید قبل از هر چیزی به کسی که برای شما

انجام میدهند بگویید جنس پوست شما

و نوع حساسیت بگویید

که باید انجام بشه در اپیلاسیون بین زنان خیلی رواج زیادی داره

ولی مردها از اپیلاسیون خیلی کمتر استفاده مداوم از مواد دیگری استفاده میکنندد

 

برای انجام اپیلاسیون پیرامون باید در این سالن ها هم که بتوان از

پارچه‌های و وسایل یکبار مصرف استفاده کنیم که چندین بار استفاده میشه